29

Mar 2018

Eveniment de informare – Vaslui, 29.03.2018

Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România (CNIPMMR), în parteneriat cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est și Consiliul Județean Neamț, a organizat în data de 29 martie 2018, un eveniment de informare în Municipiul Vaslui, la Instituția Prefectului.

Evenimentul a vizat prezentarea beneficiilor antreprenoriatului și a oportunitatilor oferite prin intermediul proiectului Startup Activator (POCU/82/3/7/105020), fiind realizate intervenții din partea autorităților publice locale, a organizațiilor patronale locale, precum și a persoanelor efectiv interesate de participarea la activitățile proiectului.

Detalii despre proiect

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. Dezvoltarea competențelor antreprenoriale și manageriale și susținerea dezvoltării spiritului antreprenorial și inovator a 500 de persoane care doresc să inițieze o activitate independentă prin participarea la cursuri de formare în domeniul antreprenoriatului.
  2. Creșterea gradului de informare și de conștientizare cu privire la beneficiile antreprenoriatului, care poate fi o opțiune de carieră pentru fiecare, prin desfășurarea unei campanii de promovare la nivelul regiunii de implementare.
  3. Încurajarea antreprenoriatului prin implementarea unei scheme de ajutor de minimis pentru 75 de start-up-uri și prin înființarea unui hub al cărui principal obiectiv îl reprezintă sprijinirea persoanelor care doresc să demareze o activitate pe cont propriu.
  4. Creșterea ocupării la nivelul regiunii Nord-Est prin crearea a 150 de locuri de muncă în întreprinderile nou înființate.
  5. Promovarea inovării sociale prin încurajarea viitorilor antreprenori să angajeze persoane din grupuri vulnerabile; prin crearea de parteneriate la nivelul regiunii Nord-Est care vor implica stakeholderii relevanți pentru promovarea antreprenoriatului; prin organizarea “Zilei porților deschise” de către 50 dintre întreprinderile finanțate și prin implicarea activă a mai multor antreprenori de succes în cadrul activităților proiectului (în special în cadrul activităților de mentorat).

Indicatorii asumați pentru implementarea proiectului sunt:

  • IMM-uri create şi funcţionale la 6 luni după terminarea sprijinului: 75.
  • Locuri de muncă create şi existente urmare a sprijinului primit de şomeri & inactivi/ persoane angajate la 6 luni după terminarea sprijinului: 150.
  • Persoane care beneficiază de sprijin: 500, din care:

– Angajaţi, inclusiv persoane care desfăşoară o activitate independentă: 250;

– Șomeri şi inactivi: 250.

0

0